LL25 MiTina

Selfa 40 WB  

LL 25 MiTina

Vår båt med hemmahamn i Norra Grundsund bedriver burfiske efter i huvudsak havskräftor men vi erbjuder även våra tjänster till företag som efterfrågar vår kompetens. Vi har deltagit i provfiske för havs och vattenmyndigheten, draggning efter förlorade fiskeredskap, installation av Seabased vågkraftpark samt uppdrag till försäkringsbolag mm. 


Vår båt LL25 MiTina uppe för underhåll under sommaren 2020. Båten är 11.99 m x 4 m med byggår 2006. Den är utrustad med Volvo Penta D9. 

Vi levererar våra burfångade havskräftor, krabbor och hummer till auktionerna på Smögen eller i Göteborg. Vi levererar även direkt till kund från vår båt så att man kan koka själv. För kontakt smsa Henrik: 0703407383