Båtförvaring

frostfri inomhusförvaring

Båtförvaring-inomhus

Båtens septiktank och färskvattensystem skall vara tömda då båten lämnas och ovansidan båten tvättad (skrovsidor samt botten högtryckstvättas i samband med upptag) Om kund önskar kan vår personal anlitas för tömning av tankarna samt tvätt av ovansidan båt. Meddela i så fall vid bokning av upptagning.

Debiterinsyta vid förvaring inomhus

Båtens längd+0,5 m x båtens bredd + 0.5 m = m2 vi debiterar dig.

Motorservice

Vi erbjuder konservering och utför motorservice. För er som behöver auktoriserad service så har vi samarbete med Rodins marin i Uddevalla och Lysmarine i Lysekil.

Bottenmålning

Vi erbjuder bottenmålning av din båt. Vi använder då hempels bottenfärger.

polering/vaxning/teakbehandling

Vi kan polera och/eller vaxa din båt under förvaringstiden. Vi kan underhålla ert teakdäck.

Batterier-nya rutiner med start höst 2024

Batterier laddas i samband med höstservice och därefter i samband med sjösättning – men utöver detta ingen underhållsladdning. Batteripolerna kopplas bort och batteriet laddas separat. Inför sjösättning belastningsprovas även batterierna. Anses batterier som förbrukade kontaktas kunden. Vi har valt denna rutin för att batterierna som inte brukas på flera månader skall få en så skonsam vintervila som möjligt och att så långt som möjligt försöka undvika att båtägaren skall få problem längre fram under säsongen. Men oavsett vilka åtgärder man gör så finns alltid risken att batteriet upphör att fungera. Sitter det batterier i båten som under sjösättningen är äldre än 12 månader så det sällan någon fabriksgaranti kvar.

LL 25 MiTina AB har ingen möjlighet att ta något ansvar för batterier äldre är 12 månader.

Batterier en källa till missförstånd!

Ett start/service batteri i en båt lever ett mycket hårdare liv än ett batteri i en bil och livslängden på ett båtbatteri anses normalt vara ca 2-5 år.
De flesta stora batteritillverkarna lämnar 1 års garanti med undantag möjligen för de mera avancerade och dyrare batteri typerna där det möjligen kan vara längre.
Batteri i en båt är dock något som betraktas som en förbrukningsvara.

Orsaken till den kortare livslängd är dels att båtbatteriet p.g.a. okunskap inte sällan urladdas till en skadlig nivå och som snabbt kortar batterier livslängd. Om man tömmer ett service batteri med     t. ex kylskåp, belysning helt så kan detta redan första gången innebära att det inte går att återladda, om ingen åtgärd görs omgående. Redan vid eluttag med mera är 50% av batteriet kapacitet så kortas livslängden markant.

Försäkringar

Det är alltid kundens båtförsäkring som gäller som första risk. Det är därför båtägarens ansvar att båten är helförsäkrad till sitt fulla värde under tiden som båten befinner sig hos oss. Vårt företag har omfattande försäkringar som träder in när vi utför arbeten. Men det är alltid båtägarens egen försäkring som gäller för skador på egen båt eller i händelse av brand eller stöld.

  • Vårt försäkringsbolag kräver att gasol och brandfarliga vätskor som ej är i den fasta bränsletanken tas ur båten samt att alla batteripolerna kopplas bort under förvaringen hos oss samt att laddning av oss sker under dagtid. Om ni vill får ni själva märka upp era gasoltuber och ge till vår personal vid överlämning av båten. Om detta inte görs så kommer vår personal göra det. Vi förvarar sedan gasolen i separat container.